ضرب‌المثل‌های صربستانی

Т


→ نسخهٔ قدیمی‌تر نسخهٔ ‏۲۲ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۰۸
سطر ۱۱۷: سطر ۱۱۷:
 
* {{چپ‌چین}} «Тиха вода брег рони.» {{پایان چپ‌چین}}
 
* {{چپ‌چین}} «Тиха вода брег рони.» {{پایان چپ‌چین}}
 
* ترجمه: «آب ساکت کوه را از پای درمی‏آورد.»
 
* ترجمه: «آب ساکت کوه را از پای درمی‏آورد.»
** مترادف فارسی: ”«گر صبر کنی ز غوره حلوا سازم»”
+
** مترادف فارسی: ”«گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی»”
 
* {{چپ‌چین}} «Трипут мери, једном сеци.» {{پایان چپ‌چین}}
 
* {{چپ‌چین}} «Трипут мери, једном сеци.» {{پایان چپ‌چین}}
 
* ترجمه: «سه بار اندازه بگیر ٬ یک بار ببر.»
 
* ترجمه: «سه بار اندازه بگیر ٬ یک بار ببر.»
 
** مترادف فارسی: ”«اول فکر کن بعد حرف بزن»”
 
** مترادف فارسی: ”«اول فکر کن بعد حرف بزن»”
 
   
 
== У ==
 
== У ==